Beheersing van ziekteverzuim

Beheersing van ziekteverzuim

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om de regie te voeren in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), veelal doet u dat door een overeenkomst met een Arbo-dienst af te sluiten. Ieder jaar weer kunt u bepalen of u tevreden bent met de huidige aanbieder door al dan niet de samenwerking met uw Arbo-dienst te continueren. Tot 1 oktober heeft u in de meeste gevallen de gelegenheid het contract met uw Arbo-dienst op te zeggen, zodat u per 1 januari van ieder jaar weer een frisse wind door uw organisatie kunt laten waaien. Misschien wel samen met ons!

Het alternatief: “De Maatwerkregeling”!
Door de samenwerking met gecertificeerde bedrijfsartsen en andere professionals hebben wij onze huidige P&O dienstverlening uitgebreid met de coördinatie en beheersing van het ziekteverzuim binnen uw organisatie.
 
Tool voor Verzuimbeheer
De gegevens van uw medewerkers worden opgenomen in ons Poortwachter volgsysteem . Op het moment dat er een melding van u of uw medewerker binnenkomt, start de registratie. Na 4-6 weken wordt (indien wenselijk eerder) een afspraak gemaakt met onze bedrijfsarts die een spreekuur inpland, een probleemanalyse opstelt en indien nodig wordt de arbeidsdeskundige ingeschakeld. Bij langdurige ziekteverzuim begeleiden wij u en uw medewerker en bewaken wij de procedure om er zeker van te zijn dat het dossier Poortwachterproof is. Het hele traject kunt u ook zelf online volgen: u kunt rechtstreeks op ons systeem inloggen via pc, tablet of mobiel om te zien wat de vorderingen en afspraken zijn. Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.
 
Wat zijn uw voordelen?
  • Eenvoudige eerste melding van verzuim, geheel volgens de wettelijke regels en verplichtingen.
  • Snelle en adequate actie door gecertificeerde bedrijfsartsen en andere professionals.
  • Volledige en actuele registratie tijdens de verzuimperiode.
  • Korte lijnen met specialisten die uw organisatie kennen.
  • Uitsluitend facturering van een deskundige als er bij ziekteverzuim actie ondernomen moet worden.
  • U betaalt niet meer mee aan veelal hoge overheadkosten van grote Arbo-iensten.
  • Optioneel meeliften met ons uitgebreide P&O dienstverlening.

Heeft u vragen en wilt u meer informatie over ons Poortwachter volgsysteem en onze manier van verzuimbegeleiding van u en uw medewerkers, neem contact op met Lonneke. Zij helpt u graag.