Re-integratie 1e en 2e spoor

Re-integratie 1e en 2e spoor

Samen staan we er voor u!

Als werkgever bent u in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om in het eerste verzuimjaar inspanningen te doen om uw uitgevallen medewerker terug te begeleiden naar de bedongen arbeid. In het tweede ziektejaar bent u samen met uw medewerker verplicht om re-integratie Tweede spoor op te starten. Dit betekent dat u samen een andere werkplek bij een andere organisatie gaat zoeken. 

Wij hebben veel expertise opgebouwd binnen de verzuimpreventie en de verzuimbegeleiding. Op basis van deze ervaring hebben we een speciaal programma ontwikkeld dat een vlotte en duurzame terugkeer van de werknemer voorop stelt. Het programma is op maat gemaakt en volgt de kaders van Wet verbetering Poortwachter.

De doorlopende begeleiding van uw medewerker gebeurt door een vast team van specialisten en bestaat uit een arbeids- en organisatiepsycholoog, een register arbeidsdeskundige, een jobfinder en een P&O specialist als casemanager.

Het plan van aanpak vertoont een helder tijdspad en is opgebouwd uit de volgende onderdelen.

Fase 1: Re-integratie Eerste spoor /  interne re-integratie

In samenspraak met werkgever en medewerker worden diensten ingezet die een snelle en effectieve re-integratie bewerkstelligen. Begeleiding is gericht op het hervatten van het werk en weer volledig kunnen functioneren. De 1 op 1 (voortgangs-) gesprekken kenmerken zich door een actieve sturing en motiverende ondersteuning. De focus ligt op het zo spoedig mogelijk en duurzaam hervatten van de bedongen arbeid.
Conform de richtlijnen zal er eens per zes weken rapportage worden opgesteld om tot een sluitend dossier te komen. Onze kracht ligt in adequaat reageren en korte communicatielijnen.

Fase 2: Re-integratie Tweede spoor /  externe re-integratie

Als gebleken is dat een terugkeer binnen de eigen organisatie niet tot de gewenste mogelijkheden behoort. Wordt na het eerste verzuimjaar (52 weken) of zoveel eerder als noodzakelijk gestart met re-integratie Tweede spoor. Binnen dit gedeelte van het traject gaat het om de oriëntatie op de arbeidsmarkt en netwerk- en sollicitatievaardigheden.

Activiteiten die we samen ondernemen zijn: 

  • Opstellen van een arbeidsmarktprofiel
  • Netwerkcontacten benutten en jobhunting
  • Begeleiding bij vacatureselectie en training in alle belangrijke vacatureplatforms
  • Vertaling van wensen en capaciteiten naar een optimaal CV
  • Voorbereiding op sollicitatiegesprek (gespreksvaardigheden en houding)

Heeft u vragen over re-integratie, neem dan contact op met Lonneke. Zij helpt u graag.