Wijziging Arbo-wet per 1 juli 2017

 • Gepubliceerd in Nieuws

Met ingang van 1 juli 2017 wordt onze jarenlange werkwijze eindelijk Wettelijk geregeld. De mogelijkheid van een Second opinion over het advies van de bedrijfsarts, preventieve aanpak van verzuim, etc. Nu de politiek steeds meer risico's bij de werkgever neerlegt, is het meer dan ooit belangrijk om je medewerkers fit te houden.

Of het nu gaat om fysieke of psychische klachten, het loont om daar als ondernemer tijdig of liever nog, een preventief beleid op te voeren.

Preventief verzuimbeleid vraagt om een investering van de werkgever maar levert op termijn veel op. 

Wist u dat een zieke medewerker gemiddeld 250,- euro per dag kost?

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op of stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lees meer...

Over ons

 

Onze missie

Het is onze missie om ondernemers en organisaties te ondersteunen bij het oplossen van vraagstukken, dit met uw onderneming als vertrekpunt.
Onze diensten en praktische aanpak zijn er op gericht om prestaties te verbeteren van zowel uw onderneming als medewerkers.

 

 

Onze werkwijze

Wij bieden onze diensten op diverse manieren aan, uitgangspunt blijft natuurlijk altijd maatwerk.

Een permanente basis wordt gelegd met onze service overeenkomst zoals het P&O abonnement.

Wilt u alleen ondersteuning op tijdelijke basis, dan investeert u alleen in de daadwerkelijke gemaakte uren.

Het aanbod van onze diensten zijn een afspiegeling van de veranderingen die in de markt zichtbaar zijn en de ontwikkeling binnen ons vakgebied, waar wij en u als ondernemer in de toekomst rekening mee moet houden.

Wilt u meer informatie over de wijze waarop wij werken of heeft u andere vragen, neem gerust contact met ons op.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel    : 0545-479630

 

 

Lees meer...

Beheersing van ziekteverzuim

 • Gepubliceerd in Diensten

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om de regie te voeren in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), veelal doet u dat door een overeenkomst met een Arbo-dienst af te sluiten. Ieder jaar weer kunt u bepalen of u tevreden bent met de huidige aanbieder door al dan niet de samenwerking met uw Arbo-dienst te continueren. Tot 1 oktober heeft u in de meeste gevallen de gelegenheid het contract met uw Arbo-dienst op te zeggen, zodat u per 1 januari van ieder jaar weer een frisse wind door uw organisatie kunt laten waaien. Misschien wel samen met ons!

Het alternatief: “De Maatwerkregeling”!

Door de samenwerking met gecertificeerde bedrijfsartsen en andere professionals hebben wij onze huidige P&O dienstverlening uitgebreid met de coördinatie en beheersing van het ziekteverzuim binnen uw organisatie.

Tool voor Verzuimbeheer

De gegevens van uw medewerkers worden opgenomen in ons Poortwachter volgsysteem . Op het moment dat er een melding van u of uw medewerker binnenkomt, start de registratie. Na 4-6 weken wordt (indien wenselijk eerder) een afspraak gemaakt met onze bedrijfsarts die een spreekuur inpland, een probleemanalyse opstelt en indien nodig wordt de arbeidsdeskundige ingeschakeld. Bij langdurige ziekteverzuim begeleiden wij u en uw medewerker en bewaken wij de procedure om er zeker van te zijn dat het dossier Poortwachterproof is. Het hele traject kunt u ook zelf online volgen: u kunt rechtstreeks op ons systeem inloggen via pc, tablet of mobiel om te zien wat de vorderingen en afspraken zijn. Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Wat zijn uw voordelen?

 • Eenvoudige eerste melding van verzuim, geheel volgens de wettelijke regels en verplichtingen.
 • Snelle en adequate actie door gecertificeerde bedrijfsartsen en andere professionals.  
 • Volledige en actuele registratie tijdens de verzuimperiode.    
 • Korte lijnen met specialisten die uw organisatie kennen.
 • Uitsluitend facturering van een deskundige als er bij ziekteverzuim actie ondernomen moet worden.
 • U betaalt niet meer mee aan veelal hoge overheadkosten van grote Arbo-iensten.                                          
 • Optioneel meeliften met ons uitgebreide P&O dienstverlening.

Heeft u vragen en wilt u meer informatie over ons Poortwachter volgsysteem en onze manier van verzuimbegeleiding van u en uw medewerkers! Bel ons gerust en vraag naar Lonneke Boschker of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., een afspraak is snel gemaakt.

Tel: 0545-479630

Lees meer...

Re-integratie 1e en 2e spoor

 • Gepubliceerd in Diensten

Samen staan we er voor u!

Als werkgever bent u in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om in het eerste verzuimjaar inspanningen te doen om uw uitgevallen medewerker terug te begeleiden naar de bedongen arbeid. In het tweede ziektejaar bent u samen met uw medewerker verplicht om re-integratie Tweede spoor op te starten. Dit betekent dat u samen een andere werkplek bij een andere organisatie gaat zoeken. 

Wij hebben veel expertise opgebouwd binnen de verzuimpreventie en de verzuimbegeleiding. Op basis van deze ervaring hebben we een speciaal programma ontwikkeld dat een vlotte en duurzame terugkeer van de werknemer voorop stelt. Het programma is op maat gemaakt en volgt de kaders van Wet verbetering Poortwachter.

De doorlopende begeleiding van uw medewerker gebeurt door een vast team van specialisten en bestaat uit een arbeids- en organisatiepsycholoog, een register arbeidsdeskundige, een jobfinder en een P&O specialist als casemanager.

Het plan van aanpak vertoont een helder tijdspad en is opgebouwd uit de volgende onderdelen.

Fase 1: Re-integratie Eerste spoor /  interne re-integratie

In samenspraak met werkgever en medewerker worden diensten ingezet die een snelle en effectieve re-integratie bewerkstelligen. Begeleiding is gericht op het hervatten van het werk en weer volledig kunnen functioneren. De 1 op 1 (voortgangs-) gesprekken kenmerken zich door een actieve sturing en motiverende ondersteuning. De focus ligt op het zo spoedig mogelijk en duurzaam hervatten van de bedongen arbeid.

Conform de richtlijnen zal er eens per zes weken rapportage worden opgesteld om tot een sluitend dossier te komen. Onze kracht ligt in adequaat reageren en korte communicatielijnen. 

Fase 2: Re-integratie Tweede spoor /  externe re-integratie  

Als gebleken is dat een terugkeer binnen de eigen organisatie niet tot de gewenste mogelijkheden behoort. Wordt na het eerste verzuimjaar (52 weken) of zoveel eerder als noodzakelijk gestart met re-integratie Tweede spoor. Binnen dit gedeelte van het traject gaat het om de oriëntatie op de arbeidsmarkt en netwerk- en sollicitatievaardigheden. Activiteiten die we samen ondernemen zijn: 

 •  Opstellen van een arbeidsmarktprofiel
 •  Analyse en advies aanvullende studie of opleiding
 •  Netwerkcontacten benutten en jobhunting
 •  Begeleiding bij vacatureselectie en training in alle belangrijke vacatureplatforms
 •  Vertaling van wensen en capaciteiten naar een optimaal CV
 •  Voorbereiding op sollicitatiegesprek (gespreksvaardigheden en houding) 

Heeft u nog vragen over het eerste of tweede spoor! Neem dan gerust contact met ons op en vraag naar Lonneke Boschker. Of stuur uw mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 0545-479630

Lees meer...
Abonneren op deze RSS feed

Log in or Sign up