Coördinator Preventieakkoord

Salut:

Als professionele welzijnsorganisatie zet Salut zich in voor alle inwoners van Hof van Twente met als doel hun welzijn te verbeteren. We ondersteunen individuen en het collectief waarbij onze actieve aandacht vooral uitgaat naar mensen in een kwetsbare positie.

We geloven in de kracht van menselijk contact. In persoonlijke gesprekken, in het bieden van een luisterend oor, in echt meedenken met de ander. Onze inzet is gericht op zelfredzaamheid. Waar mogelijk werken we samen met andere partijen.

Salut werkt aan een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen. Waarin het oké is om hulp te vragen als je er zelf niet uitkomt. In deze samenleving hebben mensen zeggenschap over hun eigen leven en hun omgeving en doet iedereen op eigen wijze mee.

Wat doe jij als coördinator:

De gemeente Hof van Twente vindt het belangrijk dat inwoners werken aan een gezonde leefstijl en zich bewust zijn van welke zaken daarop van invloed zijn. 

Jij bent als coördinator dé persoon die helpt om onze plannen op het gebied van preventie en bewegen in de praktijk te brengen. Dat doen we met elkaar, vrijwilligersorganisaties, professionals, scholen, inwonersinitiatieven en sportverenigingen.

De gemeente Hof van Twente heeft verschillende akkoorden en initiatieven op dit gebied. Het preventie- en beweegakkoord, JOGG, Uitvoeringplan terugdringen alcohol en middelengebruik. Daarvoor moet één plan van aanpak worden opgesteld, waar we concreet mee aan de slag gaan.  Belangrijke uitvoeringspartners daarbij zijn de buurt- sportcoaches.

Het creëren van draagvlak, enthousiasme en medeverantwoordelijkheid bij de partners is van groot belang. Samenwerking en samenhang staat voorop.

Jou taken als coördinator:

 • Coördineer en verbind je partijen zodat op lokaal niveau resultaten worden bereikt; 
 • Schrijf je het Plan van aanpak en draag je zorg voor  de uitvoering hiervan; 
 • Heb je overzicht over wat er gebeurt in de dorpen/kernen op het gebied van bewegen en gezondheid; 
 • Richt je de organisatie in van de lokale aanpak; draagt bij aan de realisatie van sleutelfiguren in de kernen/dorpen (zowel publiek als privaat) en betrekt ze: 
  1. Je creëert lokale publiek-private samenwerking; 
  2. Je deelt informatie en ontwikkelingen rondom de aanpak met alle betrokken publieke en private partijen; 
  3. Je verbindt partijen door ze op te nemen in integrale werkgroepen (hierbij zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande netwerken) In deze groepen wordt kennis en expertise gedeeld en worden activiteiten afgestemd; 
 • Je laat je voeden door de netwerken die ontstaan zijn uit het preventie- en beweegakkoord; 
 • Je bepaalt mede de keuze van activiteiten en interventies; 
 • Je bent vraagbaak en sparringpartner voor welzijnswerkers en overige betrokkenen;
 • Je onderhoudt persoonlijke contacten en deelt kennis en ervaringen met collega-coördinatoren in andere Twentse gemeentes.

Je competenties:

 • is een verbindend en inspirerend persoon die op alle niveaus kan acteren en de coördinatie kan voeren: van uitvoerders in de wijk tot bestuurders van organisaties; 
 • is vernieuwend, niet bang om buiten de gebaande paden te treden; 
 • is proactief en ondernemend, en weet dit over te dragen aan anderen; 
 • heeft ervaring met implementatieprocessen (van beleid naar praktijk in de dorpen); 
 • heeft organisatievermogen en een resultaatgerichte instelling; 
 • is een netwerker die bereid is om kennis te verbreden en te delen; 
 • is volhardend en laat zich niet snel uit het veld slaan; 
 • is een lokale ambassadeur van de idealen in het preventieakkoord;
 • is communicatief vaardig; 
 • beschikt over een HBO-niveau;
 • is in bezit van een rijbewijs;
 • is bereid om ook in de avonden te werken;

Wat hebben wij:

Een baan in een jonge, ambitieuze organisatie. Bij ons krijg jij de ruimte om (binnen het speelveld) je eigen baan te maken en jezelf te ontwikkelen. De functie is ingeschaald in schaal 8, en valt onder de CAO-Welzijn. Het gaat om een functie voor de duur van twee jaar.

Solliciteren:

Denk jij: ik houd het overzicht en het doel voor ogen? Ben je enthousiast en kun je goed (laten) samenwerken?

mail ons dan snel je brief en CV